Damerna

Damkommittén ansvarar för damaktiviteter i klubben såsom tävlingsspel och rekrytering.

Just nu är damkommittén i sin föregetts form vilande, och styrelsen har i uppdrag att sköta de uppgifter som åläggs damkommittén. Vill du vara med i vår nya damkommitté? Kontakta Ida Skogström på telefonnummer 073-8376675.

Damkommitténs mål är att skapa ett innehåll i verksamheten som gör att både gamla och nya medlemmar ska känna sig välkomna och välinformerade om vad klubben kan erbjuda dem. Ålderssammansättningen är sådan att en nyrekrytering av yngre damer är nödvändig. Vi vill också erbjuda ett spelprogram med intressanta tävlingar som leder till ett ökat antal kvinnliga tävlande, i en gemytlig och trevlig miljö.

Ordförande: Vakant

Ledamöter: Vakant