Kommittéer

Klubbens kommittéer och grupper.

Damkommittén

Ansvarar för damaktiviteter i klubben såsom tävlingsspel, rekrytering.

Ordförande: Vakant

Övriga ledamöter: Vakant


Elitgruppen

Ansvarar för herrarnas och damernas representationslag.

Ordförande: Anders Bodén, 070-337 23 43, bodda70@hotmail.com

Övriga ledamöter: Idag har vi inte några lag i seriespel och då inte några spelare som ledamöter.


Huskommittén

Ansvarar för att klubbens lokaler utvecklas och anpassas till klubbverksamhetens behov. Kollar över vad som kan göras för att utemiljön ska vara trevlig och levande.

Ordförande: John Hedberg, john@norrlands.se

Övriga ledamöter: Annelie Mohlin, Sven-Åke Aggesjö, Stefan Hollsten, Mats Lindberg


Juniorkommittén

Ansvarar för juniorverksamheten i klubben.

Ordförande: Vakant

Övriga ledamöter: Vakanta


 Nybörjarkommittén

Ansvarar för att nybörjare, som inte har egen fadder, får möjlighet att komma ut på banan för övningsspel och klara sitt spelkrav.

Ordförande: Erik Lindgren, erik@harnosandgk.se

Övriga ledamöter: Vakant


Regel- och handicapkommittén

Ansvarar för regelverksamheten i klubben, vilket inkluderar regelutbildning, lokala regler och banuppmärkning. Ansvarar för handicapfrågor i enlighet med hcp-handboken.

Ordförande: Sven Åke Aggesjö, 070-673 63 40, sven-ake@kinex.se

Ledamot: Vakant


Tävlingskommittén

Ansvarar för den gemensamma tävlingsverksamheten i klubben.

Orförande: Ulf C Hellman, 070-311 34 62, ulfhellman@hotmail.com

Övriga ledamöter: Många


Utvecklingsgrupp

Ansvarar för utvecklingen av banan på kort och lång sikt.

Ordförande: Bo Blomqvist, 070-651 49 71, bb.hagk@telia.com

Övriga ledamöter: Anders Bodén, Erik Lindgren och Chubby Bylund


Marknadsföringsgrupp

Ansvarar för att utveckla kontakterna med sponsorer m.m. på kort och lång sikt.

Ordförande: Erik Lindgren, erik@harnosandgk.se


Seniorkommittén

Ansvarar för samordningen av seniorernas verksamhet.

Ordförande: Åke Jansson, 070-259 65 04, jahaco2@yahoo.com

Övriga ledamöter: Kjell-Åke Strömberg, Åke Bergkvist & Benka Söderberg


Medlemskommittén

Verkar för en god trivsel inom klubben.

Ordförande: Kansli

Övriga ledamöter: Vakant