Banguide


Hål 9 – 9th Hole

09_l

Om du slår lite längre kan dikena på båda sidor hamna i spel. Är du för girig vid inspel kommer bunkrarna i spel. If you hit a long ball then the ditches […]

Läs mer »


Hål 8 – 8th Hole

08_l

Placera utslaget till vänster på fairway för ett enklare och framförallt kortare inspel mot green. Om du slår lite kort på utslaget kan det vara smart att bara spela fram bollen på […]

Läs mer »


Hål 7 – 7th Hole

07_l

Sikta lite till vänster om tallen på kullen. Ett utslag mitt i banan gör andraslaget mycket enklare. Placera bollen så nära diket du vågar för ett enklare inspel mot green. Aim a […]

Läs mer »


Hål 6 – 6th Hole

06_l

En djup green gör att det skiljer två klubbor mellan framkant och bakkant. Slänten till vänster kan vara till hjälp. This very long green makes a two club difference from the front […]

Läs mer »


Hål 5 – 5th Hole

05_l

Utslaget kommer studsa vänster. En bunker till vänster om green suger åt sig många bollar. Ofta lönar det sig att slå bollen mot den högra delen av green. Your drive will bounce […]

Läs mer »


Hål 4 – 4th Hole

04_l

Oavsett slaglängd så är det inspelet som avgör mycket på detta hål. Missar du green till vänster så väntar dagens svåraste slag. Många tjänar på att slå in bollen så den rullar […]

Läs mer »


Hål 3 – 3rd Hole

03_l

Utslaget kommer studsa till höger oavsett var den landar. Slår du långt kan du slå över träden lite grann, gärna med lite högerskruv. Inspelet mot green är lättare från vänstersida av fairway. […]

Läs mer »


Hål 2 – 2nd Hole

02_s

Den taktiske spelaren slår lite kort och siktar mitt på green. Utslaget kommer studsa och rulla vänster. Missar du bakom eller till vänster om green bör du slå en provisorisk boll. Vid […]

Läs mer »


Hål 1 – 1st Hole

Hål 1 Ser smalt ut, men till höger finns det gott om utrymme. Det är MYCKET uppför på inspelet. - Tag en klubba extra.

Den modige siktar utslaget mot bunkern för ett inspel utan träd i vägen. Den taktiske håller lite höger där det är brett. Träden blir höga om utslaget är till höger och långt. […]

Läs mer »