Hål 14 – 14th Hole

14_l_test

Det är mer uppför än det ser ut, ta en klubba extra. Om du kan så håll bollen nedanför hålet då green lutar mycket och är svårputtad från översidan.

It is steeper than it looks, move up to a longer club. If you can, try and keep your ball in front of the hole because the green slants a lot and is difficult to putt from above the hole.
hsta