Regler

Golf_Small

Bestämmelser vid HäGK

1 Allmänt

a. Banan skall spelas från hål 1 i rätt ordningsföljd. Inbrytning på annat hål får ske endast om föregående hål är helt tomt.

b. Bunkerkrattor skall placeras i bunkern i spelriktningen.

2 Företrädesrätt

a. Vid tävling, som ingår i tävlingsprogrammet, har tävlingsdeltagare företräde på samtliga hål. Klockslag för startförbud anges i tidbokningslistan.

b. Nybörjare kan ha företräde vid behov (faddergolf), detta anslås i god tid innan.
c. Banarbetare har företräde vid arbete på banan.

d. Inga speciella företrädesregler gäller vid onsdagstävlingar och matchtävlingar

e. Gällande bestämmelser för tidbokning och bollränna finns angivna på informationstavla.

3 Förbud

f. Det är förbjudet att hämta boll som spelats över diket på hål 11, när växande gröda finns på åkern

g. Det är förbjudet att medföra rangebollar från övningsområdena. Rangebollar får inte medföras på banan.

h. Övningsspel mot greener och ur bunkrar är inte tillåtet med undantag för vid särskilt anordnad kurs.

4 Klädsel

Spelare skall bära kläder inom banområdet.


Generella lokala regler

1. Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

2. Avståndsmarkeringar på och vid fairway, dvs. gula och röda plattor samt gul-svarta pinnar, är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig

3. Om bollen ligger utanför green – inte i ett hinder – inom två klubblängder från ett fast hindrande föremål som är i spellinjen på eller inom två klubblängder från green, får bollen lyftas, rengöras och droppas på den närmaste plats som

– inte är närmare hål
– inte är i ett hinder eller på green

Plikt för brott mot lokala regeln:

Matchspel – Förlust av hål
Slagspel – Två slags plikt

Banmarkeringar

Vita stolpar = banans gräns
Gula stolpar/plattor = vattenhinder
Röda stolpar/plattor = sidovattenhinder
Blå stolpar = mark under arbete
Blå-vita stolpar = mark under arbete, obligatorisk lättnad

Avståndsmarkeringar markerar avståndet till greenens mittpunkt

Svart-gula stolpar = 150 m
Vita plattor = 200 m
Gula plattor = 150 m