Banguide

Hål 1 – 1st Hole

Hål 1 Ser smalt ut, men till höger finns det gott om utrymme. Det är MYCKET uppför på inspelet. - Tag en klubba extra.

Den modige siktar utslaget mot bunkern för ett inspel utan träd i vägen. Den taktiske håller lite höger där det är brett. Träden blir höga om utslaget är till höger och långt. Greenområdet är snällare på höger sida.

The brave will aim at the sand trap to set up the next shot to avoid the trees. The tactician will try and stay to the right where the fairway is wider. The trees become a major obstacle if your drive is to the right and long. The approach to the green is kinder on the right side.

Norrlands Trä

Hål 2 – 2nd Hole

02_s

Den taktiske spelaren slår lite kort och siktar mitt på green. Utslaget kommer studsa och rulla vänster. Missar du bakom eller till vänster om green bör du slå en provisorisk boll. Vid vind var noga med klubbval.

The tactical player will play a shorter shot straight to the green. Your tee shot will bounce and roll to the left. If you overshoot the green or off to the left you should play a provisional ball. Watch out for the wind and choose your club carefully.

wiklund

Hål 3 – 3rd Hole

03_l

Utslaget kommer studsa till höger oavsett var den landar. Slår du långt kan du slå över träden lite grann, gärna med lite högerskruv. Inspelet mot green är lättare från vänstersida av fairway.

Your drive will bounce to the right no matter where it lands. If you are a long hitter you can clear the trees with a fade to the right. The play up to the green is easier from the left side of the fairway.

sundfrakt

Hål 4 – 4th Hole

04_l

Oavsett slaglängd så är det inspelet som avgör mycket på detta hål. Missar du green till vänster så väntar dagens svåraste slag. Många tjänar på att slå in bollen så den rullar in på framkant av green. Spela smart det lönar sig i längden.

No matter the length of your tee shot, the approach to the green is most important on this hole. If you miss the green on the left you are looking at a very difficult shot. The best approach would be a hit and roll up to the front edge of the green. Playing smart always wins in the long run.


swedbank

Hål 5 – 5th Hole

05_l

Utslaget kommer studsa vänster. En bunker till vänster om green suger åt sig många bollar. Ofta lönar det sig att slå bollen mot den högra delen av green.

Your drive will bounce to the left. The sand trap on the left will attract many golf balls. It is advisable to aim for the right side of the green.
fk_logo

Hål 6 – 6th Hole

06_l

En djup green gör att det skiljer två klubbor mellan framkant och bakkant. Slänten till vänster kan vara till hjälp.

This very long green makes a two club difference from the front to the back depending on the placement of the pin. The slope on the left can help.
skanska

Hål 7 – 7th Hole

07_l

Sikta lite till vänster om tallen på kullen. Ett utslag mitt i banan gör andraslaget mycket enklare. Placera bollen så nära diket du vågar för ett enklare inspel mot green.

Aim a little to the left of the pine on the hill. A drive in the middle of the fairway makes for a much easier second shot. Play the ball as close as you can to the ditch for an easier play to the green.

yplat

Hål 8 – 8th Hole

08_l

Placera utslaget till vänster på fairway för ett enklare och framförallt kortare inspel mot green. Om du slår lite kort på utslaget kan det vara smart att bara spela fram bollen på högersidan av vattnet. Slå in bollen mot centrum på green, bunker till vänster tar bollen på den ena sidan medan boll som slås till höger hamnar i ett svårt inspelsläge.

Try to hit your drive to the left on the fairway for a simpler and shorter play up to the green. If you come up short on your drive, the smart thing to do is to play your ball up on the right side of the water. Hit your ball towards the center of the green. Watch out for the sand trap on the left and if you land on the right you will have a difficult shot on to the green.

SK_STAENDE_RGB

Hål 9 – 9th Hole

09_l

Om du slår lite längre kan dikena på båda sidor hamna i spel. Är du för girig vid inspel kommer bunkrarna i spel.

If you hit a long ball then the ditches on both sides will come in to play. If you are too eager with your approach the sand traps may get you.

Hål 10 – 10th Hole

10_l

Bollarna studsar till vänster på utslaget. Två bunkrar vaktar för den som slår lite längre. Andra slaget är längre än du tror då det lutar uppåt hela vägen till green. Bollen kommer skruva till vänster om du slår andraslaget från lutningen.

Your drive will bounce to the left. Two sand traps are waiting if you are a big hitter. The second stroke is longer than you think because there is an incline all the way up to the green. Your ball will veer to the left if you hit your second shot on the slope.
cramo

Hål 11 – 11th Hole

11_l

Ett långt hål med out hela vägen på höger sida, spela smart och du kan tjäna slag. Akta fairwaybunkern 95 meter from green.

This is a long hole with an out of bounds running all the way on the right side. Play smart and you can make up a stroke. Watch out for the fairway bunker 95 meters (104 yards) from the green.

hk

Hål 12 – 12th Hole

Hålet är ombyggt med ny layout. Det är  fortfarande par 5 men man har tagit bort dogleggen före green och spelar nu rakt fram.  Nya banlayouten kommer snart

 

mpgolv

Hål 13 – 13th Hole

13_l

Bollen får fart i lutningen och hamnar ofta i tjockgrästet till höger. Våga slå utslaget lite till vänster på fairway det lönar sig inför inspelet.

Your drive will gain speed on the decline and many players end up in the rough on the right. Try and play your tee shot to the left on the fairway which will make for an easier play up to the green.
2ma

Hål 14 – 14th Hole

14_l_test

Det är mer uppför än det ser ut, ta en klubba extra. Om du kan så håll bollen nedanför hålet då green lutar mycket och är svårputtad från översidan.

It is steeper than it looks, move up to a longer club. If you can, try and keep your ball in front of the hole because the green slants a lot and is difficult to putt from above the hole.
hsta

Hål 15 – 15th Hole

15_l

Spela hålet smart, genar du mycket på vänster sida blir träden mycket höga. En vänsterskruv från tee skapar bäst läge för ett mycket långt andraslag. Uppförsbacken gör att många behöver 2 klubbor extra. Greenen är bara 12 m djup.

Be smart on this hole, if you play off to the left the trees will become a very serious obstacle. A fade to the left from the tee will put you in a good position for a second long shot. Many players will use a longer club to get up the incline. The green is only 12 meters (13 yards deep).
edmo

Hål 16 – 16th Hole

16_l

Utslaget kommer studsa vänster ner mot ruffen. Slår du långt kan du tjäna många meter på att hålla ganska mycket höger på utslaget. Inspelet mot denna lilla green som lutar mycket mot dig. Ska du missa green gör det på den korta sidan. Green 17 ligger nära nere till höger.

Your drive will bounce to the left towards the rough. If you have a long drive then you can cut the distance to the green by keeping to the right. This small green slants heavily towards you. If you miss the green do it on the front of the hole. The 17th green is down to the right.
wh

Hål 17 – 17th Hole

17_l

Alla bollar kommer att studsa och rulla ner till höger, hålet spelas lite kortare än det mäter. Mycket svårt att spela in från vänster sida. Green lutar rejält åt höger.

All shots will bounce and roll down to the right. This hole can be played a little shorter than it measures. It is very difficult to come in from the left side. The green slants heavily to the right.
jasab

Hål 18 – 18th Hole

18_l

Anpassa utslag efter slaglängd och var vaksam på bunkrarna. Green i tre etager med många meter från fram till bakkant. Välj rätt klubba när du spelar in för att göra första putten lagom lång.

Adjust the distance of your drive and be careful of the bunkers. There are three levels to this green and it is a long way to the back edge. Choose the right club to play up to the green in order to leave reasonable length for your putt.
bilbolaget