Banchefen

Nu har vinterkylan börjat komma och vi arbetar mera med att förbereda banan för övervintring. Vi har djupluftat hål 3-9. Vi får hoppas att det ger ett bra resultat och att gräset på faiway växer bättre nästa år. När det är frost så är det förbjudet att spela på greenerna. Nya greenerna på hål 12 och 14 är färdigsådda och dränerade. Det fattas lite bunkerarbete med sandfyllning. Detta kommer att ske i höst eller till våren innan greenerna öppnas. Vår målsättning är att green 14 skall öppnas i samband med att banan öppnar till våren. Vi avvaktar och ser om vi även kan öppna green 12. Vi önskar er en trevlig vinter.

Banpersonalen